Site-ul oficial al S.C. ALIA S.A.
Header image

Situatii financiare 30.06.2015

Posted by Admin in Situatii financiare - (Comentarii oprite)

Raportari contabile - Vizualizare

Raport semestrial – Vizualizare

Declaratia conducerii - Vizualizare

Situatii financiare 31.12.2014

Posted by Admin in Situatii financiare - (Comentarii oprite)

Bilant - Vizualizare

Raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2014 - Vizualizare

Raportul comisiei de cenzori la 31.12.2014 - Vizualizare

Situatii financiare 30.06.2014

Posted by Admin in Situatii financiare - (Comentarii oprite)

Raportari contabile - Vizualizare

Raport semestrial – Vizualizare

Declaratia conducerii - Vizualizare

Situatii financiare 31.12.2013

Posted by Admin in Situatii financiare - (Comentarii oprite)

Bilant - Vizualizare

Raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2013 - Vizualizare

Raportul comisiei de cenzori la 31.12.2013 - Vizualizare

Situatii financiare 30.06.2013

Posted by Admin in Situatii financiare - (Comentarii oprite)

Raportari contabile - Vizualizare

Raport semestrial – Vizualizare

Declaratia conducerii - Vizualizare

Situatii financiare 31.12.2012

Posted by Admin in Situatii financiare - (Comentarii oprite)

Bilant – Vizualizare

Raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2012 – Vizualizare

Raportul de gestiune al Administratorului  la 31.12.2012 – Vizualizare

Raportul auditorului independent pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 – Vizualizare

Program de investitii pentru anul 2013 – Vizualizare

 

Situatii financiare 31.12.2011

Posted by Admin in Situatii financiare - (Comentarii oprite)

Bilant – Vizualizare

Raport de cenzori – Vizualizare

Raportul de gestiune al Administratorului  la 31.12.2011 – Vizualizare

Active imobilizate la data de 31.12.2011 – Vizualizare

Analiza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2011 – Vizualizare

Calculul si analiza principalilor indicatori economico – financiari – Vizualizare

Informatii privind salariatii si CA – Vizualizare

Participatii si surse de finantare – Vizualizare

Politici si metode contabile  – Vizualizare

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli la data de 31.12.2011 – Vizualizare

Repartizarea profitului in anul 2011 – Vizualizare

Situatia creantelor si datoriilor la data de 31.12.2011 (pagina 1, pagina 2)

Alte informatii – Vizualizare

___________________________________________________________

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 – Vizualizare

Lista mijloacelor fixe propuse pentru casare 2012 – Vizualizare

Program de investitii pentru anul 2012 – Vizualizare

Despre noi

Posted by Admin in Prezentare - (Comentarii oprite)

S.C. ALIA S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, cu capital integral romanesc.

S.C. ALIA S.A. s-a infiintat in anul 1990 prin decizia Prefecturii numarul 147/1990. De la data infiintarii societatii comerciale pe actiuni ALIA in baza deciziei anterior mentionate, Intreprinderea comerciala de stat pentru produse alimentare “Alimentara“ – Craiova isi inceteaza activitatea. S.C. ALIA S.A. a avut ca principal obiect de activitate desfacerea cu amanuntul de produse alimentare si nealimentare, iar incepand cu octombrie 2006, principalul obiect de activitate a devenit inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – cod CAEN 6820. In paralel a continuat si activitatea desfasurata pana la aceea data, respectiv desfacerea cu amanuntul de produse alimentare si nealimentare, activitate care a incetat definitiv in luna noiembrie 2007.

In prezent S.C. ALIA S.A. are un numar de peste 100 contracte de inchiriere. O pondere importanta in contractele de inchiriere este detinuta de societati bancare, puncte farmaceutice precum si societati comerciale al caror obiect de activitate este comertul cu amanuntul.

Societatea detine in patrimoniu mai multe spatii comerciale situate in principalele puncte  ale orasului, cel mai important spatiu comercial fiind unitatea nr.6 BIG – Craiovita Noua.